Kotva při strakonické nemocnici, z. s. poskytuje v roce 2020 péči a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a také osobám s Alzheimerovou a jinými typy demencí, kvůli kterým tito lidé potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
V zařízení umístěném v objektu bývalého infekčního a plicního oddělení v areálu Nemocnice Strakonice, a.s. pečuje o více než 52 klientů ročně přibližně 40 profesionálů.
Posláním domova je pečlivým výběrem poskytovaných služeb a individualizovanou péčí dosahovat nejvyšší kvality života každého uživatele.
Cílem péče je zaměřit naši pozornost na individuální potřeby jednotlivců v tom smyslu, jak bychom si přáli, aby o nás samotné bylo pečováno.
Činnost organizace Kotva při strakonické nemocnici, z. s je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.