Od 01. 07. 2021 již není nutné rezervovat si návštěvu předem.

Nebude omezen počet osob na návštěvě, ani doba trvání návštěvy.

 

Návštěvy budou umožněny osobám, které nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží následující:

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19
  •  alespoň první dávkou vakcíny (u dvoudávkového schématu) a od aplikace uplynula doba min. 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
  • alespoň první dávkou vakcíny (u dvoudávkového schématu) a od aplikace uplynula doba min. 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • jednou dávkou vakcíny (u jednodávkového schématu) a od aplikace uplynula doba min. 14 dní, ale ne více než 9 měsíců;
  • tyto skutečnosti se dokládají národním certifikátem o provedeném očkování, který obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
 • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy

Naše zařízení bohužel nemá kapacitu na provádění příslušného testování a proto je potřeba, v případě Vašeho zájmu o návštěvu, si test dohodnout na příslušném odběrovém místě.

Seznam odběrových míst naleznete na: https://koronavirus.mzcr.cz/testovani/

Po celou dobu návštěvy je nutno používat ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95.