Jihočeský kraj

Činnost organizace Kotva při nemocnici Strakonice, z. s. je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.
https://www.kraj-jihocesky.cz/

Město Jindřichův Hradec

Činnost organizace Kotva při nemocnici Strakonice, z. s. je podpořena z rozpočtu města Jindřichův Hradec.
https://www.jh.cz

Projekt Domov se zvláštním režimem – osoby sociálně vyloučené, Kotva při nemocnici Strakonice, z.s.
Výše dotace: 55 000 Kč
Účel dotace: neinvestiční dotace – částečná úhrada uznatelných nákladů na realizaci projektu Domov se zvláštním režimem – osoby sociálně vyloučené, podpora sociální oblasti.
Doba realizace projektu: od 1.1. 2022 do 31. 12. 2022
„Tento projekt je spolufinancován městem Jindřichův Hradec“

Projekt Domov se zvláštním režimem – senioři, Kotva při nemocnici Strakonice, z.s.
Výše dotace: 55 000 Kč
Účel dotace: neinvestiční dotace – částečná úhrada uznatelných nákladů na realizaci projektu Domov se zvláštním režimem – senioři, podpora sociální oblasti.
Doba realizace projektu: od 1.1. 2022 do 31. 12. 2022
„Tento projekt je spolufinancován městem Jindřichův Hradec“


Město Strakonice

Činnost organizace Kotva při nemocnici Strakonice, z. s. je podpořena z rozpočtu města Strakonice.
http://www.strakonice.eu/

Dotace pro Domov se zvláštním režimem - senioři, Kotva při nemocnici Strakonice, z.s.
Výše dotace: 132 000 Kč
Účel dotace: neinvestiční dotace – zajištění provozu Domova se zvláštním režimem, podpora sociální, senioři oblasti.
Doba realizace: od 1.1. 2022 do 31. 12. 2022

Dotace pro Domov se zvláštním režimem - osoby sociálně vyloučené, Kotva při nemocnici Strakonice, z.s.
Výše dotace: 80 000 Kč
Účel dotace: neinvestiční dotace – zajištění provozu Domova se zvláštním režimem, osoby sociálně vyloučené podpora sociální oblasti.
Doba realizace: od 1.1. 2022 do 31. 12. 2022


Město Písek

Činnost organizace Kotva při nemocnici Strakonice, z. s. je podpořena z rozpočtu města Písek.
https://www.mesto-pisek.cz/

Dotace pro Domov se zvláštním režimem – osoby sociálně vyloučené, Kotva při nemocnici Strakonice, z.s.
Výše dotace: 28 000 Kč
Účel dotace: neinvestiční dotace – zajištění provozu sociální služby Domova se zvláštním režimem.
Doba realizace: od 1.1. 2022 do 31. 12. 2022

Dotace pro Domov se zvláštním režimem – senioři, Kotva při nemocnici Strakonice, z.s.
Výše dotace: 23 000 Kč
Účel dotace: neinvestiční dotace – zajištění provozu sociální služby Domova se zvláštním režimem.
Doba realizace: od 1.1. 2022 do 31. 12. 2022