Jihočeský kraj

Činnost organizace Kotva při nemocnici Strakonice, z. s. je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.
https://www.kraj-jihocesky.cz/

Město Jindřichův Hradec

Činnost organizace Kotva při nemocnici Strakonice, z. s. je podpořena z rozpočtu města Jindřichův Hradec.
https://www.jh.cz

Projekt Domov se zvláštním režimem – osoby sociálně vyloučené, Kotva při nemocnici Strakonice, z.s.
Výše dotace: 57 000 Kč
Účel dotace: neinvestiční dotace – částečná úhrada uznatelných nákladů na realizaci projektu Domov se zvláštním režimem – osoby sociálně vyloučené, podpora sociální oblasti.
Doba realizace projektu: od 1.1. 2021 do 31. 12. 2021
„Tento projekt je spolufinancován městem Jindřichův Hradec“

Projekt Domov se zvláštním režimem – senioři, Kotva při nemocnici Strakonice, z.s.
Výše dotace: 55 000 Kč
Účel dotace: neinvestiční dotace – částečná úhrada uznatelných nákladů na realizaci projektu Domov se zvláštním režimem – senioři, podpora sociální oblasti.
Doba realizace projektu: od 1.1. 2021 do 31. 12. 2021
„Tento projekt je spolufinancován městem Jindřichův Hradec“


Město Strakonice

Činnost organizace Kotva při nemocnici Strakonice, z. s. je podpořena z rozpočtu města Strakonice.
http://www.strakonice.eu/

Dotace pro Domov se zvláštním režimem, Kotva při nemocnici Strakonice, z.s.
Výše dotace: 80 000 Kč
Účel dotace: neinvestiční dotace – zajištění provozu Domova se zvláštním režimem, podpora sociální oblasti.
Doba realizace: od 1.1. 2021 do 31. 12. 2021

Dotace pro Domov se zvláštním režimem, Kotva při nemocnici Strakonice, z.s.
Výše dotace: 80 000 Kč
Účel dotace: neinvestiční dotace – zajištění provozu Domova se zvláštním režimem, podpora sociální oblasti.
Doba realizace: od 1.1. 2021 do 31. 12. 2021

Město Písek

Činnost organizace Kotva při nemocnici Strakonice, z. s. je podpořena z rozpočtu města Písek.
https://www.mesto-pisek.cz/

Dotace pro Domov se zvláštním režimem – osoby sociálně vyloučené, Kotva při nemocnici Strakonice, z.s.
Výše dotace: 36 000 Kč
Účel dotace: neinvestiční dotace – zajištění provozu sociální služby domova se zvláštním režimem (kancelářské potřeby, čistící prostředky, zdravotnický materiál, kompenzační a ošetřovatelské pomůcky)
Doba realizace: od 1.1. 2021 do 31. 12. 2021

Dotace pro Domov se zvláštním režimem – senioři, Kotva při nemocnici Strakonice, z.s.
Výše dotace: 29 000 Kč
Účel dotace: neinvestiční dotace – zajištění provozu sociální služby domova se zvláštním režimem (kancelářské potřeby, čistící prostředky, zdravotnický materiál, kompenzační a ošetřovatelské pomůcky)
Doba realizace: od 1.1. 2021 do 31. 12. 2021