Dne 4. dubna 2023 se v Domě kultury ve Strakonicích konalo velikonoční setkání seniorů se soutěží o nejlepšího beránka. K poslechu a tanci zahrála Malá muzika Nauše Pepíka. V soutěži jsme se s naším velikonočním beránkem umístili na 2.místě.