Domov se zvláštním režimem

Aktuality

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace platí:

 

Budova Kotva A

 • Oddělení pro osoby s duševním onemocněním a demencí (2. patro) - od  05. 03. 2022 jsou návštěvy umožněny všem osobám, které nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

      Po celou dobu návštěvy je nutno používat ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95.

 

 • Oddělení pro osoby se zdravotním postižením (1. patro) - od 07. 03. 2022 až do odvolání ZÁKAZ NÁVŠTĚV.

 

Budova Kotva B: od 07. 03. 2022 až do odvolání ZÁKAZ NÁVŠTĚV.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Od 05. 03. 2022 jsou návštěvy umožněny všem osobám, které nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 

Po celou dobu návštěvy je nutno používat ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95.

 

Děkujeme za pochopení.

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace platí:

 

Budova Kotva A: od 15. 02. 2022 až do odvolání ZÁKAZ NÁVŠTĚV.

 

Budova Kotva B: od 22. 02. 2022 do odvolání jsou návštěvy umožněny osobám, které nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží následující:

 • osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ve zdravotnickém zařízení nebo laboratoři

           nebo

 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

           nebo

 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní

Naše zařízení bohužel nemá kapacitu na provádění příslušného testování a proto je potřeba, v případě Vašeho zájmu o návštěvu, si test dohodnout na příslušném odběrovém místě.

Seznam odběrových míst naleznete na: https://koronavirus.mzcr.cz/testovani/

 

Po celou dobu návštěvy je nutno používat ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95.

 

Děkujeme za pochopení.

V předvánočním čase minulého roku se naše zařízení zapojilo do výzvy od firmy IRESOFT, která se v rámci společenské odpovědnosti snaží přispět k pozitivním změnám a pomáhá ulehčit nelehkou práci personálu v sociálních službách.

Velice nás těší,  že právě náš domov je jedním ze zařízení, které bylo firmou IRESOFT vybráno a získalo výkonnou počítačovou sestavu. Tato nová špičková technika nám umožní zkrátit čas, který strávíme vyřizováním administrativy, a pomůže nám tak vytvořit více prostoru na péči o naše klienty.

 

Firmě IRESOFT moc děkujeme, že pomáhá pomáhat.

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace platí:

 

Budova Kotva Aod 15.02.2022 až do odvolání ZÁKAZ NÁVŠTĚV.

 

Budova Kotva B: od 02. 02. 2022 do odvolání jsou návštěvy umožněny osobám, které nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží následující:

 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

           nebo

 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní

 Seznam odběrových míst naleznete na: https://koronavirus.mzcr.cz/testovani/

 Po celou dobu návštěvy je nutno používat ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95.

 

Děkujeme za pochopení.

Z důvodu stále se zhoršující epidemiologické situace budou

od 02.02.2022 do odvolání

návštěvy umožněny osobám, které nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží následující:

 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

           nebo

 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní

 Seznam odběrových míst naleznete na: https://koronavirus.mzcr.cz/testovani/

 Po celou dobu návštěvy je nutno používat ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95.

Děkujeme za pochopení.

Na konci loňského roku 2021 se na nás obrátila paní učitelka Mgr. Škotková s tím, že se svou třídou připravila dárečky pro naše uživatele.

Velmi děkujeme za toto milé překvapení, že si děti společně s paní učitelkou a svými rodiči vzpomněli na naše uživatele a zpříjemnili jim tak vánoční svátky.

Vážíme si takové milé pomoci! 

 

Návštěvy budou umožněny osobám, které nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží následující:

 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba má 14 dní dokončené očkování proti onemocnění covid-19
  • tyto skutečnosti se dokládají národním certifikátem o provedeném očkování, který obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

 

Naše zařízení bohužel nemá kapacitu na provádění příslušného testování a proto je potřeba, v případě Vašeho zájmu o návštěvu, si test dohodnout na příslušném odběrovém místě.

Seznam odběrových míst naleznete na: https://koronavirus.mzcr.cz/testovani/

Po celou dobu návštěvy je nutno používat ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95.

Dne 15. 11. 2021 navštívili naše zařízení zdravotní klauni. Jejich posláním je přinášet radost a dobrou náladu, zkvalitňovat seniorům podzim života v domovech a v neposlední řadě vyvést ze stereotypu samotný personál. Během dopoledne přinesli mezi naše uživatele spoustu dobré nálady a vytvořili velmi milou atmosféru. Velice si vážíme toho, že náš domov zařadili do svého vytíženého programu a navštívili nás i v této nelehké době.

Od 01. 11. 2021 dojde k rozšíření kapacity pro výše uvedenou službu o  dalších 27 lůžek. Tato  nová lůžka budou umístěna v samostatné budově - Kotva B (číslo 8) v areálu Nemocnice Strakonice, a. s. Objekt se nachází v blízkosti lékárny a VZP. Kapacita nově rozšířené služby bude naplňována postupně. Pro více informací ohledně podání žádosti do DZR Kotva při strakonické nemocnici, z. s. kontaktujte sociální pracovnice: http://www.kotva-strakonice.cz/index.php/zakladni-kontakty

Od 01. 07. 2021 již není nutné rezervovat si návštěvu předem.

Nebude omezen počet osob na návštěvě, ani doba trvání návštěvy.

 

Návštěvy budou umožněny osobám, které nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží následující:

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19
  •  alespoň první dávkou vakcíny (u dvoudávkového schématu) a od aplikace uplynula doba min. 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
  • alespoň první dávkou vakcíny (u dvoudávkového schématu) a od aplikace uplynula doba min. 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • jednou dávkou vakcíny (u jednodávkového schématu) a od aplikace uplynula doba min. 14 dní, ale ne více než 9 měsíců;
  • tyto skutečnosti se dokládají národním certifikátem o provedeném očkování, který obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
 • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy

Naše zařízení bohužel nemá kapacitu na provádění příslušného testování a proto je potřeba, v případě Vašeho zájmu o návštěvu, si test dohodnout na příslušném odběrovém místě.

Seznam odběrových míst naleznete na: https://koronavirus.mzcr.cz/testovani/

Po celou dobu návštěvy je nutno používat ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95.

 

Chtěli bychom upřímně poděkovat zaměstnancům firmy Faurecia Písek za velkou finanční podporu. Velmi si vážíme toho, že se společně rozhodli věnovat tento dar právě našemu zařízení.  Zároveň děkujeme za velmi milé přijetí slečnou Michaelou Veselou ve firmě Faurecia v Písku a velmi zajímavé představení společnosti.

Od 5. 12.2020 je možnost navštívit Vaše blízké v našem zařízení.

Před návštěvou je zapotřebí prokázat se platným negativním testem na SARS-CoV-2, ne starším než 48 hodin, nebo prokázat, že od prodělání onemocnění COVID-19 neuplynulo více jak 90 dnů.

Naše zařízení bohužel nemá kapacitu na provádění příslušného testování a proto je potřeba, v případě Vašeho zájmu o návštěvu, si test dohodnout na příslušném odběrovém místě.

Seznam odběrových míst naleznete na: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Po celou dobu návštěvy je nutno používat ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95.

 

Návštěvu je potřeba si TELEFONICKY REZERVOVAT, a to od pondělí do pátku v čase od 9:00 do 14:00 hodin, na telefonním čísle 773 775 741 nebo 773 775 742.

Přítomnost návštěv v našem zařízení je omezena na dobu 9:00 – 11:00 a 12:30 – 16:30 hodin, délka jedné návštěvy je 45 minut – 1 hodinu, v počtu maximálně dvou osob.

 

Děkujeme za pochopení.

Z důvodu aktuálního zákazu návštěv nabízíme spojení s Vašimi blízkými prostřednictvím videohovoru, po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 773 775 742.

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace platí od 25.09. 2020 až do odvolání ZÁKAZ NÁVŠTĚV.
Děkujeme za pochopení.

Kotva při strakonické nemocnici, z. s. poskytuje v roce 2020 péči a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a také osobám s Alzheimerovou a jinými typy demencí, kvůli kterým tito lidé potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
V zařízení umístěném v objektu bývalého infekčního a plicního oddělení v areálu Nemocnice Strakonice, a.s. pečuje o více než 52 klientů ročně přibližně 40 profesionálů.
Posláním domova je pečlivým výběrem poskytovaných služeb a individualizovanou péčí dosahovat nejvyšší kvality života každého uživatele.
Cílem péče je zaměřit naši pozornost na individuální potřeby jednotlivců v tom smyslu, jak bychom si přáli, aby o nás samotné bylo pečováno.
Činnost organizace Kotva při strakonické nemocnici, z. s je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Od 25. 05. 2020 budou v domově KOTVA při strakonické nemocnici, z. s. POVOLENY NÁVŠTĚVY za podmínek dodržování všech preventivních opatření.

Přejeme všem našim klientům, zaměstnancům a spolupracujícím subjektům spokojené Vánoce, v novém roce pevné zdraví a spokojenost.

V předvánočním čase nás navštívili pan ředitel Mgr. Pileček se svými kolegy Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy řemesel a služeb, Strakonice, aby nám předali vánoční výzdobu, kterou pro náš domov vyrobili studenti oboru „Aranžér“.
Děkujeme za tuto krásnou výzdobu, která navodila příjemnou vánoční atmosféru našim klientům.
Ještě jednou srdečně děkujeme a velmi nás těší tato spolupráce.

Srdečně děkujeme panu Ing. Melounovi a jeho firmě Melo zahradní svět Strakonice za krásné vánoční stromečky, stojany a osvětlení, které nám darovali do našeho domova.

Srdečně děkujeme panu řediteli Mgr. Viererovi, panu Schwarzovi a studentům Euroškoly Strakonice střední odborné školy, s.r.o. za skvělou přípravu občerstvení na slavnostním otevření našeho domova.

Zpět na začátek